TTM Sp. zoo bierze udział w projekcie grantowym pt “Działania promocyjne zwiększające konkurencyjność TTM Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”, który jest realizowany w ramach programu: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.


Całkowity koszt realizacji tego projektu to 167 024,47 zł z czego Wnioskowana kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich (EFRR) wynosi 79 602,47


Nasza firma w ramach realizacji projektu brała udział w targach Southampton Boatshow w Wielkiej Brytanii w 2022 roku oraz w targach Warszawski Salon Jachtowy w Polsce w 2022 roku